Club Lidmaatschap / LG & G Lidmaaschap MHC-Ede

Home »  Club Lidmaatschap / LG & G Lidmaaschap MHC-Ede

Hockey LG & G-hockey, iets voor jou? 

Denk je erover om te gaan hockeyen, of om je kind op te geven voor hockey? Lees hier waarom hockey zo leuk is en waarom hockey bij MHC Ede nog leuker is.

Populair

Hockey heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Het is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is een populaire, moderne teamsport voor alle niveaus en leeftijden, van Funkey voor vierjarigen, veteranen hockey tot tophockey.

Sportief en verbonden

MHC Ede heeft een modern complex met drie kunstgrasvelden, 1 waterveld en 2 semi-watervelden van een zeer professionele kwaliteit. De club wil een omgeving creëren waarin iedereen op zijn eigen niveau, op een prettige en verantwoorde manier, kan sporten. Hierbij zoeken we een goede balans tussen topsport en breedtesport. Bij MHC Ede vinden we het belangrijk dat leden actief betrokken zijn bij de club en zich verbonden voelen.

Starten bij MHC Ede

MHC Ede kan ook jou goed begeleiden bij je eerste stappen in de hockeysport. Door het bieden van goede trainingen en een betrokken teambegeleiding. Als je start met hockey, word je op basis van je leeftijd ingedeeld in een team. Kan je al goed hockeyen? Dan kan MHC Ede je juist verder helpen bij de overstap naar een hoger niveau.

Jongste Jeugd

Kinderen met kleuterleeftijd worden verwacht bij de Funkeys; een bewegingsspel met een knipoog naar hockey.

Groep 3 leerlingen die voor 1 oktober 6 jaar zijn geworden, mogen starten bij de Hockeyschool.

Nieuwe leden die voor 1 oktober 7 jaar zijn geworden of ouder zijn, worden verwacht bij de nieuwe instroomgroep. In deze groep leer je de basistechnieken en wordt er op een later moment bekeken of het mogelijk is in een team te worden geplaatst.

Bij de Hockeyschool en nieuwe instroom is het verplicht scheenbeschermers en een bitje te dragen. Bitjes zijn evt ook voor een klein bedrag te koop bij de bar.  Mocht u nog geen hockeystick hebben is dat geen probleem, wij kunnen voor een tijdelijke stick zorgen.

Elke woensdag vanaf 16.15 tot  16.30 uur ontvangen wij nieuwe leden. Er zijn twee gastvrouwen aanwezig die u kunnen vertellen op welk veld u wordt verwacht. De training is van 16.30 tot 17.30 uur.

Junioren

In het seizoen dat je elf jaar wordt, val je officieel onder de Junioren. Vanaf deze leeftijd tot je achttiende, speel je in elftallen op een heel hockeyveld. Na elke twee jaar stroom je in principe verder van D-, naar C-, B-, naar A-jeugd.

Senioren

De senioren kennen zowel Heren- als Dames-teams die op hoog niveau presteren. De senioren trainen, afhankelijk van het team, een of twee keer in de week en spelen op zondag een wedstrijd. MHC Ede heeft ook enkele veteranenteams die trainen en wedstrijden spelen.

Trimhockey

De trimhockeyers zijn een enthousiaste groep mannen en vrouwen die op de donderdagavond trainen. De ‘trimmers’ bestaan uit zowel oud-hockeyspelers als instromers die op latere leeftijd en met een vrijblijvende mentaliteit het hockeyspel willen leren.

LG & G-Hockey

MHC Ede wil ook mensen met een beperking het plezier van het hockey laten beleven. De sporters trainen (en waar mogelijk ook spelen) op tijden dat ook andere mini- en jeugdleden actief zijn. Ook nemen zij deel aan de overige activiteiten voor de mini’s en de jeugd zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en de disco’s. De integratie van deze leden binnen de vereniging zal hiermee zoveel mogelijk worden bevorderd. Daardoor is MHC Ede een nog completere familievereniging, waar echt voor iedereen plaats is.

Kom ook eens kijken!

Ben je enthousiast geworden, kom dan gerust een keer kijken bij MHC Ede! Of train een paar keer mee om te kijken of hockey iets voor jou is.

CLUB LIDMAATSCHAP

1. Lid worden

2. Wijzigen gegevens

3. Contributie

4. Opzeggen lidmaatschap

1. Lid worden

Lid worden kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen.

1.1 inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 66,00. Dit is een eenmalig bedrag per lid.

2. Wijziging Gegevens

Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door, voor de club en alle snelle communicatiemiddelen die wij inmiddels tot onze beschikking hebben, is het van levensbelang dat de administratie zo up-to-date mogelijk is. Verhuizingen, maar zeker ook wijzigingen in e-mailadressen of telefoonnummers worden verwerkt in ons centrale ledenadministratiesysteem LISA waaruit bijvoorbeeld weer de MHC Ede App wordt gevoed.

Stuur een mail aan: secretariaat@mhc-ede.nl

3. Contributie

Contributienota’s worden half september per e-mail verstuurd.

Indien u betaald per bank zien wij uw betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen. Daarnaast heeft het Bestuur besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen.

U kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in twee termijnen van uw bankrekening worden afgeschreven. Dit zal zijn in de maanden september en februari.

Wij wijzen u erop dat uw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die u de rest van het seizoen langs de kant houdt.

Indien een nota naar uw mening niet correct is, wordt u verzocht dit direct te melden via de ledenadministratie.

Indien van toepassing wordt de Top- en opleidingsteams bijdrage afgeschreven in de maand na vaststelling van de definitieve selecties.

3.1 Betalingskorting

Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van € 10,00 ( Als het volledige  bedrag aan het begin van het jaar in één keer kan worden geïncasseerd)

Als het bedrag in 2 termijnen wordt betaald geldt er een incassokorting van € 2,00 in totaal berekend

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf over te maken na ontvangst van de factuur. U ontvangt dan géén korting.

Als er een contributie bedrag gestorneerd wordt kan een lid geen aanspraak meer maken op de korting die van toepassing was.

3.2 Incassokosten

Alle incassokosten zijn voor rekening van het lid. Incassokosten tweede en volgende aanmaning € 15,00

3.3 De contributie bedraagt voor 2015-2016:

Veteranen/veterinnen/senioren € 318,00

Junioren A en B € 288,00

Junioren C, D, E en F € 252,00

Hockeyschool/ Funkey € 168,00

Zaalhockey € 96,00

Niet-spelend lid € 105,00

Trockeyer/trainingslid € 196,00

Toplijnbijdrage  € 108,00

LG & G-Hockey € 230,00

Verhoging voor de toplijn

Tijdens de ALV van 29 mei 2012 hebben de leden van MHC Ede ingestemd met de invoering van de Toplijn-bijdrage.  Als achterliggende redenen voor de invoering van deze extra bijdrage – of korting voor de breedte-lijnen – werd destijds aangegeven dat het niveau in de jeugdlijnen sterk is gestegen.  Veel teams speelden Topklasse, Sub-top, IDC, ICC en zelfs Landelijk.  Die situatie is niet veranderd.

Deze bijdrage wordt, samengevat, besteed aan de volgende activiteiten:

  • Intensivering van de training en begeleiding van de topteams.
  • Opleiding van spelers binnen de club die ook training gaan geven.
  • Voldoen aan de door de KNHB gestelde eisen aan het ontvangen van topteams.

Toelichting.

1.

Om de topteams teams goed te kunnen begeleiden moet de ontwikkeling van onze  trainers gelijke tred blijven houden met de ontwikkelingen in het hockey en daardoor zijn we steeds vaker genoodzaakt een beroep te doen op trainers van buitenaf.

In verband met de beschikbare veldruimte en de ontwikkeling in het moderne hockey is gekozen om in te zetten op intensiever (en mogelijk zelfs korter) trainen.

Indien mogelijk zal er vaker met 2 – in plaats van met 1 trainer worden getraind.

2.

Het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van onze “eigen” (jeugd)trainers eist een fors deel van de beschikbare gelden op. Uiteraard om ook in de toekomst de kwaliteit van het technisch kader te kunnen blijven borgen. Beroepstrainers, die wij ook voor de trainingscapaciteit nodig hebben, ontvangen een relatief hogere vergoeding.

3.

Last but not least betekent deelname aan de bovengenoemde competities voor de club extra kosten voor een extra uit-tenue (indien op voorschrift KNHB) en gastvrijheid.  Een maaltijd na de wedstrijd is op dit niveau een voorschrift. Een deel van die kosten wordt door de vereniging gedragen. We benadrukken uitdrukkelijk dat deze teams geen extra of aanvullende vergoedingen krijgen. Wij voldoen uitsluitend aan de hierboven genoemde voorschriften.

De betrokkenheid van ouders maakt meestal het extraatje voor deze teams mogelijk – niet een bijdrage vanuit de vereniging!

4. Opzegging Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap* is uitsluitend mogelijk op basis van een schriftelijke afmelding bij voorkeur per e mail te versturen aan de ledenadministratie van MHC Ede (secretariaat@mhc-ede.nl)

Uw opzegging moet uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn bij ons binnen zijn. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging; geen bevestiging betekent dat u nog niet opgezegd heeft. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan.

Tijdens het seizoen opzeggen mag, maar de contributie moet wel voor een heel jaar betaald worden. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, kun je tussentijds je lidmaatschap beëindigen.

Dit kan alleen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van de vereniging.

* Wij stellen het bijzonder op prijs indien u met ons de reden(en) voor beëindiging zou willen delen. Met het oog op de toekomst kunnen wij hier wellicht iets van leren. Alvast dank, wij vinden het ontzettend jammer dat u ons gaat verlaten.

 

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com